ОУ "Христо Ботев"

Основно училище в село Александрово

История на селото

 

Село Александрово се намира в планински район между Стара планина и Средна гора, през което лъкатуши река Тунджа.

 

Село Александрово се е възродило много отдавна на територия, на която се намира и сега.

 

На няколко километра от китното селце се намира Средна гора. С огромната растителност и голям животински свят, Средна гора е и известна с най – високата си точка, а именно връх Висок. Преди много години, дори и векове едни легенди разказват, че на този връх е имало село, което било тихо, закътано и необезпокоявано от никой.

 

Докато други разказват, че там е имало огромна крепостна стена, с която хората се предпазвали от желанието на мъстители за поробване от турски и от други племена. Но каквото и да е имало, то сега там има малка барака наричана от местните хора ‘’манастирчето’’. Река Тунджа тече точно по средата на селото. Хората са приятни и гостоприемни. В селото предимно преобладава ромско и турско население. Младото българско население не се задържа в селото поради липсата на работа и голямото разстояние до града (Казанлък).

 

На 22 март всяка година се организира кукерски събор за посрещане на пролетта.

 

История на училището

 

След освобождението нашите прадеди са проявили интерес към учението. Само 5 - 6 момчета от по-заможни семейстава са учили в 1 и 2 отделение (клас) в училищата на село Турия и село Търничене, защото в Александрово е нямало училище. Младите Турци са изучавали само Корана при ходжата.

 

Първата училищна сграда е построена със средствата на хората от нашето село през 1879г. В това училище се е учило само до 3 клас. Класните стаи са били 3. Първите учители в него са били: Симо Гюров Попов, Гено Попов, Ботыо Кацаров, Ганчо Минев.

 

Било построено училище в центъра на селото с 6 класни стаи и други помещения. Най-новото училище в Александрово е построена през 1961 година с 12 класни стаи.