В СИНХРОН С "НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА / 2014 - 2020Г

 

Интерактивен кабинет / средства от бюджета /-приятно и качествено обучение на учениците - основание за повишаване на резултатите в процеса на обучение .
ОСНОВАТЕЛНО САМОЧУВСТВИЕ : ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ - БЪДЕЩИ НАДЕЖДИ