Снимки от работата на групата Модул  4 "Допълнително  подпомагане на ученици за повишаване на резултатите от обучението по математика в прогимназиален етап "от Националната програма " С  грижа  за ученика " - ръководител  - ст. учител по математика и ИТ - Нина Тодорова . Учениците повишават своите резултати , системно присъстват в допълнителния модул . Всички са удовлетворени .