Проект "Образование за утрешния ден"

 

Проект BG05M2OP001-2-012-0001 "Образование за утрешния ден"

 

клуб "Начална компютърна грамотност " от проект  BG05M2OP001-2-012-

 

0001 "Образование за утрешния ден "

 

с ръководител старши учител в начален етап Тодорка Димова.

 

Програмата стартира от 29.09.2020 г. и продължава до 23.12.2020 година

 

В началото на 2020 година в ОУ"Христо Ботев" с.Александрово , общ. Павел баня стартира проект BG05M2OP001-2-012-0001

"Образование за утрешния ден "

 

клуб "Начална компютърна грамотност ".

 

Участниците в клуба са ученици от начален етап , 3 - 4 клас - 13 на брой , които с дейността усвояват знания за работа с компютри, както и с други дигитални устройства .Ръководителят на групата е учител, който преподава предмета Компютърно моделиране в трети и четвърти класове .Учениците се включват с интерес в заниманията  и много бързо усвояват умения по ИКТ.

 

Броят часове, според тематичното разпределение е 70 учебни часа. Часовете се провеждат по утвърден график след учебните занятия в два дни от седмицата .Усвоените базови умения са предпоставка за по- лесно справяне в обучението в електронна среда от разстояние .