Проект "Равен достъп до образование в условията на кризи"

От м. юни 2021 г. стартира проект " Равен достъп до образование в условията на кризи ".

Чрез него са сформирани и групи от Дейносст 2 - обучение на ученици, 1 група от Дейност 3 - обучение на учители, 1 група от Дейност 4 -обучение на родители и образователен медиатор. Всички обучаеми получиха сертификати за преминато обучение по проекта и прилагат наученото в часовете и електронните платформи по които бяха обучавани.
Благодаря в аванс !

С уважение : Донка Миткова - директор на ОУ"Христо Ботев " с. Александрово , общ. Павел баня , обл. Стара Загора