Бюджет

Прикачени документи

Бюджет
Бюджет 2015г.
Отчет - първо тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Бюджет 2016г.
Отчет за първото тримесечие
Отчет за второто тримесечие
Отчет за трето тримесечие
Отчет за четвърто тримесечие
Бюджет 2017г.
Отчет за първото тримесечие 2017г.
Отчет за второ тримесечие 2017г.
Отчет за трето тримесечие 2017г.
Отчет за четвърто тримесечие 2017г.
Бюджет 2018г.
Отчет на бюджета към 31.03.2018г.
Отчет на бюджета към 31.03.2018г.
Отчет на бюджета към 30.06.2018г.
Отчет на бюджета към 30.09.2018г.
Отчет на бюджета към 31.12.2018г.
Бюджет 2019г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие 2019г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие 2019г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие 2019г.
Отчет на бюджет за четвърто тримесечие 2019г.
Бюджет 2020г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие 2020г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие 2020г.
Отчет за трето тримесечие 2020г.
Приход - отчет за трето тримесечие 2020г.
Отчет на бюджет за четвърто тримесечие 2020г.
Бюджет 2021г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие 2021г.
Отчет на бюджет за второ тримесечие 2021г.
Отчет на бюджет за трето тримесечие 2021г.
Отчет на бюджет за четвърто тримесечие 2021г.
Бюджет 2022г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие 2022г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие 2022г.
Отчет на бюджета за трето тримесечие 2022г.
Отчет на бюджет за четвърто тримесечие 2022г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие 2023г.
БЮДЖЕТ 2023г.