История

След освобождението нашите прадеди  са проявили интерес към учението. Само 5 - 6 момчета от по-заможни семейстава са учили в 1 и 2 отделение (клас) в училищата на село Турия и село Търничене, защото в Александрово е нямало училище. Младите Турци са изучавали само Корана при ходжата.

 

Първата училищна сграда е построена със средствата на хората от нашето село през 1879г. В това училище се е учило само до 3 клас. Класните стаи са били 3. Първите учители в него са били: Симо Гюров Попов, Гено Попов, Ботыо Кацаров, Ганчо Минев. 

 

Било построено училище в центъра на селото с 6 класни стаи и други помещения. Най-новото училище в Александрово  е построена през 1961 година с 12 класни стаи.